presný čas

Anketa

Páči sa Vám naša nová stránka?

 

Kto je online

Máme online 2 hostí 
Úvod Obec Tisinec Symboly obce Tisinec

Kto má meniny

Dnes má meniny : Eleonóra
Zajtra bude oslavovať : Etela
Pozajtra bude oslavovať : Roman(a)
Blahoželáme!
Úradná tabuľa Tlačiť

Úradná tabuľa obce Tisinec

 


PETÍCIA ZA SVIDNÍCKU NEMOCNICU

Vzhľadom na fakt, že pripravovaný návrh optimalizácie siete nemocníc v rámci

Slovenskej republiky nezaručí dostupnosť zdravotnej starostlivosti v základnej

spádovej oblasti Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. a naopak

prehĺbi regionálne rozdiely, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice s poskytovaním akútnej zdravotnej

starostlivosti.

Petíciou žiadame:

 • Petíciazachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s.
 • s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice,
 • zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o
 • zmene adoplnení niektorých zákonov, pri ktorom bola samospráva doteraz
 • vynechaná z akejkoľvek komunikácie počas príprav návrhu optimalizácie siete nemocníc.
 • neprehlbovať rozdiely medzi regiónmi. Svidnícky okres, aj stropkovský okres a
 • medzilaborecký okres,každý jednotlivo,
 • sú väčšie ako samotná Bratislava, ale je nepredstaviteľné,
 • aby v Bratislave bojovali o akútnu nemocnicu. Je úlohou
 • tátu nezvyšovať a neprehlbovať regionálne rozdiely –
 • naopak štát (a teda aj MZ SR ako subjekt, ktorý je
 • regulátorom siete nemocníc) má zabezpečovať
 • stabilizáciu a rozvoj každého regiónu – tak ako to
 • deklarujú všetky zásadné dokumenty a volebné programy politických strán.
 • urobiť analýzu dopadu na regióny. Jedným z kritérií kategorizácie nemocníc je
 • spádovosť. Spádovosť Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku
 • je  2,5 okresu – Svidník, Stropkov a Medzilaborce s počtom obyvateľov
 • cca  60 tisíc.  V prípade preradenia nemocnice vo Svidníku do komunitnej
 • úrovne 100 % obyvateľov okresu Stropkov a 87 %obyvateľov okresu Svidník
 • nebude mať tento prístup po zohľadnení času dojazdov do nemocnice
 • zaručený.
 • brať do úvahy fakt, že okresy Svidník a Stropkov sú bez železničnej dopravy
 • a chýba nám ajýchlostná cesta. Je nepredstaviteľné cestovať z tohto  regiónu
 • do nemocníc vzdialenýchniekoľko desiatok kilometrov. Situáciu zhoršujú
 • časté dopravné nehody a z toho vyplývajúce blokácie dopravy,
 • poveternostné podmienky a nie dostatočná frekvencia autobusovej dopravy

 

Predseda petičného výboru: Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník,

D. Millyho 708/66,089 01 Svidník

Členovia: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta Stropkov,

Letná 1578/12, 091 01 Stropkov,

JUDr. PhDr. Michal Goriščák, PhD., zástupca primátorky mesta Svidník,

Záhradná 297/3, 089 01 Svidník,

MUDr. Martin Jakubov, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja,

Chotčanská 85/3, 091 01 Stropkov,

Mgr. Michal Iľkanin, prednosta OÚ Svidník,

8 mája 638/38, 089 01 Svidník,

PhDr. Peter Harvan, prednosta OÚ Stropkov,

Kračúnovce 411, 087 01 Kračúnovce,

Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ Giraltovce, Tehelná 11, 087 01 Giraltovce,

Juraj Petný, starosta obce Nižný Orlík, Nižný Orlík  64, 090 11,

Ing. Jozef Kačmár, starosta obce Tisinec, Tisinec 10, 091 01.

Vyplnené petičné hárky môžete priniesť alebo zaslať na adresu

Mestský úrad Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33,

089 01 Svidník do 30. 9. 2021.

ĎAKUJEME
na stiahnutie: Petičný hárok